Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky Chata u Kubů" (dále jen ubytovatel) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi ubytovatelem a jednotlivými osobami, popř. právnickými osobami, jako uživatele služeb v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, jako jsou Občanský zákoník, Obchodní zákon aj. Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

I. Úvodní ustanovení
1. Ubytovatel poskytuje své zprostředkovatelské služby všem zájemcům, pouze osoby mladší 18-ti let mohou užívat služeb pouze v doprovodu osob starších 18-ti let. 2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vznikne na základě písemné objednávky.

II. Vybavení a služby
Objekt má toto základní vybavení: voda + teplá voda, elektřina, vybavená kuchyň s možností vlastního vaření, WC, sprchy, společenská místnost s krbem a lyžárna.

III. Délka pobytů
Pronájmy v hlavní sezoně jsou obvykle nejméně týdenní (v sezoně neděle - neděle). Pobyty začínají v den nástupu mezi 15 - 18 hodinou, ukončení pak poslední den pronájmu do 10 hodin. V mimosezoně může být délka pobytu stanovena dohodou.

IV. Způsob objednání a úhrady pobytu
Objednávky lze uskutečnit osobně, e-mailem, písemně nebo telefonicky. Pobyt bude závazně rezervován po složení 50% zálohy z jeho celkové ceny. Doplatek do celkové ceny je nutno uhradit při nástupu v hotovosti. Zálohu na období zimní sezony doporučujeme vzhledem k velkému zájmu zaplatit co nejdříve.
Není-li záloha v dohodnutém termínu uhrazena, pobyt je stornován a prodán dalšímu zájemci. Pobyty "na poslední chvíli" je možné vyřídit telefonem nebo osobně.

V. Ceny služeb
Ceny služeb jsou sjednány dohodou v souladu se zákoníkem č. 526/1992 Sb. a to podle atraktivnosti okolí. Silvestrovský týden je u všech rekreačních pobytů účtován o 20% - 50% vyšší. Ubytovatel má právo požadovat při nástupu pobytu složení kauce 2000,-Kč, na kterou bude vystaven doklad. Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku.

VI. Stornovací podmínky
1. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit, nejpozději však 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Zrušení nastává okamžikem doručení tohoto dokladu.
2. Při odstoupení od smlouvy po uvedené lhůtě je odběratel povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky (mimo všeobecně uznávané důvody k odstoupení od smlouvy) ve výši:
a. 33% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 29-21 dnů před nástupem
b. 50% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 20-11 dnů před nástupem
c. 80% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 10-4 dny před nástupem
d. 100% z celkové částky za pronájem při zrušení objednávky 3-0 dnů před nástupem
3. Ve všech případech je možné zajistit za sebe náhradu, v tom případě se storno poplatky nehradí.

VII. Reklamace
V případě, že služby obsažené v ceně pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu, má účastník právo na reklamaci v místě pobytu.

VIII. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele
Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo následkem mimořádných událostí, které nebylo možné při potvrzení pobytu předvídat. V tomto případě vrací ubytovatel zpět uhrazenou zálohu na sjednané služby, a to neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá právo na žádné další náhrady.

IX. Pojištění pobytu
V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě) a za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu ubytovatel neodpovídá. Doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné pojištění.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti 1.6. 2002.
2. Zákazník stvrzuje svým podpisem na objednávce pobytu, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.
3. Ubytovatel nezodpovídá za případné zastavení provozů koupališť, lyžařských vleků, restaurací apod., která nemohl v době tvorby nabídky předvídat.